Wednesday, July 17, 2019
InterServer Web Hosting and VPS

Sino ang mga welgista ng PEPMACO?

Umingay ang welga ng mga manggagagawa ng Peerless Products Manufacturing Corporation o PEPMACO nang tinangkang sapilitang buwagin ang piketlayn habang tulog ang mga manggagawa....