Tuesday, March 31, 2020
InterServer Web Hosting and VPS

Pamamahagi ng pagkain para sa mamamayang walang tirahan

Namahagi ng humigit kumulang 120 hot meals ang Vincent Helps ng Congregation of the Mission ng Vincent Community sa mga mamamayang walang tirahan sa...

Dr. Henry Fernandez

Dr. Israel Bactol