Sa naging talumpati ng Pangulo sa Sultan Kudarat Provincial Hospital noong Setyembre 24, 2021, nagbabala siya na gagamitin ang pwersa ng militar kung kinakailangan para lamang masiguro na magiging tahimik, ligtas, malaya at malayo sa karahasan at banta ng terorismo ang darating na eleksyon.

Ayon sa COMELEC, ang pahayag ng Pangulo ay taliwas kanyang mandato.

Ang pagtawag sa militar para masolusyunan ang anumang kaguluhan sa panahon ng eleksyon ay nasa jurisdiksyon ng Komisyon at wala sa kamay ng Pangulo.

Malinaw lamang na hindi saklaw ng Pangulo ang kapangyarihang magpatawag ng militar sa sitwasyong nalalagay sa alanganin ang proseso ng botohan. Dagdag pa rito, pinagbabawalan din ang pagsusuot ng uniporme at pagdadala ng armas sa labas ng kanilang baraks ang mga pulis at militar sa panahon ng campaign period maliban na lamang kung otorisado at may basbas COMELEC.

Malinaw na matibay ang kapangyarihan ng COMELEC sa panahon ng eleksyon higit pa sa Pangulo. Tanging ang COMELEC ang may kapangyarihan sa supensyon at pagpapatigil ng botohan kung ito man ay dulot ng lockdown, kalamidad at iba pa. Wala sa kapangyarihan ng Department of Health, Inter-Agency Task Force on COVID-19 at iba pang ahensya ang makapagsasabing dapat ihinto ang eleksyon.

Sa kasalukuyang lagay ng halalan, mahalagang mapalawig ang pagpaparehistro para sa mga bagong botante na karamihan ay nasa hanay ng kabataan. Dapat bigyang puwang ang panukalang ekstensyon dahil na rin sa limitado ang galaw ng bawat isa bunsod ng paulit-ulit na lockdown at kasalukuyang estado ng bayan sa gitna ng pandemya. At hindi rin natin dapat isantabi na bahagi sa karapatan ng bawat isa ang makihalok sa pambansang halalan, kaya’t nararapat lamang na pagbigyan pa ang pagpapalawig para makapagparehistro.

Sa mga sunud-sunod na proklamasyon para sa posisyon, sa mga banta ng muling pagbabalik ng mga berdugong politiko tulad ng Marcos at Duterte, mahalagang mairehistro ang karapatan ng bawat isa.

Kung tunay na pagbabago ang nais ng bayan, mahalagang maitala ang karapat-dapat na mamuno sa bansa at matatakan ng tinta ang daliri bilang patunay ng partisipasyon tungo sa pagbabago.

Ang naging pahayag ng pangulo ay kakatwa at kasalungat sa kanyang sinabi ang maaaring ibubunsod na mga pangyayari. Kakatwa na militar ang magtitiyak ng kapayapaan sa isang sibilyang aktibidad na ilang buwan pa naman mula ngayon. Kakatwa na sila ang unang naisip na tawagin sa anumang may kaugnayan sa pamumuhay ng mga sibilyan. Imbis na magbigay ng kapanatagan, mas malapit pa ang kanyang sinabi sa isang banta kaugnay ng kagustuhan niyang manatili sa kapangyarihan o ng pagluklok sa kanyang mga mapipiling tagapaghalili.

Ang sentimyento ng Pangulo ay pawang takot na nagmumula sa kanyang sarili, takot ang Pangulo na matalo sa darating na eleksyon, kaya dahas at armas ang kanyang ibinubuyangyang sa mamamayan. 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here