Sa mga lumipas na taon, maraming mga aktibista ang lumalabas at nagpro-protesta para sa katarungan at laban sa opresyon. Marami ring nagpahayag sa pamamagitan ng sining—patuloy pa rin ang pagsulat, pag-arte, at pagkanta ng mga Pilipino. Ngunit sa panahon ng pandemya, sa panahon ng kapalpakan ng gobyerno, at sa panahon ng lockdown, mula sa ating mga bahay ay nag-iingay tayo laban sa mga mapang-abuso sa kapangyarihan.

Naglabas ng kantang pinamagatang Kapangyarihan ang bandang Ben&Ben kasama ang grupong SB19 noong buwan ng Agosto. Parte ito ng kanilang album na “Pebble House Vol. 1 Kuwaderno” na puno ng mga kolaborasyon at mga kantang tumatalakay sa iba’t ibang tema. Isa na rito ay ang pagpaparinig sa mga taong nasa pwesto na inaabuso ang kapangyarihan.

Isinulat ng magkapatid na Paolo at Miguel Benjamin Guico ang kanta upang humingi ng hustisya para sa mag-inang Gregorio. Pinatay ni Jonel Nuezca, isang pulis, sina Sonya at Frank Gregorio. Nailabas lamang ang kanta nang nahatulan na nagkasala ang pulis. Idinagdag naman ng grupong SB19 ang kanilang berso sa kanta.

Nakapukaw ito ng damdamin ng mga Pilipino, sapagkat sa kasalukuyan ay maraming opisyal na nasa kapangyarihan ang nang-abuso. Ang katarungan at hustisya ay tinapak-tapakan ng mga opisyal. Ang buhay ng tao ay binalewala; ang protesta ng tao ay isinasantabi.

“Akala niyo ba ang kapangyarihan ay nasa inyo? Sino ba kayo?” sigaw nila sa kanta at sigaw ng masa.

Tinig ng Liriko

Sa unang pakikinig, maiintindihan na agad ang mensahe at mararamdaman ang emosyon ng mga sumulat, kumanta, at tumutugtog.

Ang liriko at komposisyon ng “Kapangyarihan” ay hindi natatakot maging politikal at punahin ang pamahalaan at ang mga lider. Direkta sa mga nakatataas na inaabuso ang kanilang kapangyarihan, mapa-opisyal man ng gobyerno o militar at pulisya, tulad ng pagpatay, ang laman ng musika.

May matibay na mensahe ang awit.

Ang pagkanta ng mga miyembro ng SB19 at Ben&Ben ay puno ng kapangyarihan at lakas dulot ng malasigaw na pagkanta—tila tinitipon ang kapangyarihan ng taumbayan laban sa mga nakatataas. Pinipinta ng kanilang pagkanta ang isang imahe ng mga Pilipino na nakataas kamao habang sumisigaw.

Sa bawat pantig ng rap ng miyembro ng SB19, mararamdaman ang tindig ng mga Pilipino. Ang kanilang boses ay matapang. Ang daloy ng kanilang rap ay matalim.

Nagsisimula sa mahina tungo sa gradwal na paglakas, dagdag pa ang mga instrumento na pumukaw sa emosyon ng mga tagapakinig. Tanyag ang ritmong dinadala ng mga tambol. Sa paglakas nito ay sumabay ang iba’t ibang mga instrumentong kasama sa komposisyon.

Maihahalintulad ang paglakas ng boses at mga instrumento sa boses ng masang Pilipino. Kahit na pinapatahimik ay patuloy na lumalaban.

Nagtapos ang kanta sa huling korong may bigat na pagpapakahulugan– “Nagsisilbi ka dapat!”

Sa dulo nang kanta, maririnig ang sirena ng kotse ng mga pulis. Sinisimbolo nito ang pagpatay ng pulis sa mag-inang Gregorio at ang daan-daang buhay na nawala sa kamay ng pamahalaang ito.

Musika ito ng sambayanan na sumisigaw para sa hustisya at katarungan.

Sining at Politika

Ang sining ay isang midyum kung saan malayang naipahahayag ng tao ang kanyang damdamin, saloobin, o mensahe. Noon pa man ay ginagamit na ang sining sa iba’t ibang paraan at anyo, mula biswal, pasulat, pasalita, pag-arte, o kombinasyon ng mga nabanggit. Hindi ito limitado bagkus mapagpalaya.

Isang katangian ng sining ang pagiging politikal—ito ay may intensyon. Tampok sa mga likhang-sining ang mga isyu sa kontemporaryong panahon. May ilang mga sining na may layuning imulat ang tao sa katotohanan, punahin ang anumang katiwalian sa ating lipunan at magpakilos.

Kahit iwasan ng manlilikha ang mga politikal na paksa, lahat ng kaniyang nalilikha ay konektado pa rin sa politikal na kaligiran ng sining at mundo. Ang suporta para sa sining ay politikal at ang kalayaan (o kawalan nito) ay politikal.

Tunay ang kapangyarihan ng tunog. Isa ang musika sa mga epektibong anyo upang mapukaw ang damdamin ng nakikinig. Sa bawat salitang binibitawan ay maaaring makapagpaalab ng emosyon na makatutulong upang gisingin ang kolektibong kamalayan ng mga tao sa mga isyung panlipunan.

Magsisilbi rin itong tanda sa lahat na iparinig ang iyong tinig. Maraming paraan ng pagpapahayag ang maaari nating gamitin. Ang boses mo, ang boses nating mga Pilipino ang kapangyarihan, at walang sinumang makapagpapatikom.

Sa huli, huwag tayong tumigil sa paglikha dahil ang tao ang tagapaglikha, lumilikha tayo para sa pagbabago at lilikha ng espasyong wala nang pang-aabuso at paninikil sa karapatan. 

Gamit ang musika ng sining, ang kadiliman ay babagsak!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here