Mga Kuwento ng Pag-ibig at Pagmamahal sa Bayan

Mga Kwento ng Pag-ibig at Pagmamahal sa Bayan

“Aling pag-ibig pa ang hihigit kaya
Sa pagkadalisay at pagkadakila
Gaya ng pag-ibig sa tinubuang lupa,
Aling pag-ibig pa? Wala na nga wala.”

~ Pag-ibig sa Tinubuang Lupa ni Andres Bonifacio

 

Wala na ngang mas dakila at dalisay kaysa pag-ibig sa bayan, kung kaya’t kayang ialay ng maraming bayani noon at ngayon ang kanilang buhay hanggang sa kamatayan para sa paglaya at pag-unlad nito. Ang panambitang ito ni Andres Bonifacio na siguro ang kalubus-lubusang pahayag ng pag-ibig na nabasa ng marami sa atin, kung sa paraan na pananalita at tula. At marami pa ring nagsasabuhay nito sa kasalukuyan, lalo na sa hanay ng mga tumangan ng ‘di natapos na rebolusyong pagpapalaya ni Bonifacio at ng Katipunan.

Liban sa pakaunawa at pahayag ng pag-ibig na talamak ngayon sa tradisyunal na media at social media (halimbawa, sa mga telenobela, sa mga hugot, pick-up lines, pabebe, at iba pa), may tipo ng pag-ibig na hindi dominante sa kamalayan ng publiko, ngunit umiiral. Hindi viral, ngunit malaganap. Buhay ito sa mga kuwentong kalakip ng seryeng ito ng mga binyeta at salaysay ng mga relasyong mahusay na pinairal ang pag-ibig (sex love) at pagmamahal sa kauri (class love). Sapagkat may mga taong piniling ialay ang galing at talino sa bayan na nakatagpo ng kabiyak na ganoon din ang mithiin. Sa mga relasyong ito, ipinauuna ang pagmamahal sa bayan kaysa sariling kapakanan, gaya ng pagmamahalang Andres at Oryang. Ang mga pagsasamang tulad nito ay hindi tungkol sa pansariling kaligayahan lamang. Hindi ito umiinog sa pagkamal ng materyal na yaman. Hindi ito kinapapalooban ng maraming pagpapalubag sa sarili bagkus ay maraming sakrispisyo. Ang pagmamahalang ito ay walang pag-iimbot, hindi maramot at tunay na mapagmalasakit. Ang pinakamataas na pagpapahayag nito ay maaaring hindi magarbo at hindi sa materyal na paraan, hindi sa mga status o selfie sa social media, hindi sa mga rosas, tsokolate o date, hindi sa Araw ng mga Puso, kundi sa palagiang pagmamalasakit sa mamamayan at sa bayan. Sa mga pagsasamang ito umiiral at pinagsasanib ang pag-ibig sa karelasyon at ang pagmamahal sa bayan.

At mula sa matitingkad na taludtod ni Andres, pinababatid ng seryeng ito na hindi pa lipas ang pagmamahal sa bayan, gayundin na dapat nating itaguyod ang mapagpalayang pag-iibigan sa pamamagitan ng pag-aalay natin nito sa paglilingkod sa bayan.

Liham ni Andres Bonifacio kay Gregoria De Jesus
Hindi boring
Ang Rebolusyonaryong Pag-iibigan nina Christine Puche at Frankie Joe Soriano
Kabiyakasama
Love Underground: When Louie Met Coni
Benito and Wilma | A story of love and revolution
Unyonista, Organisador, Pultaym
InterServer Web Hosting and VPS