Sa ika-47 anibersayo ng deklarasyon ng batas militar ni Ferdinand Marcos, Sr., isang kilos protesta ang isinagawa sa pangunguna ng mga grupo ng kabataan sa Luneta Park ngayong araw, Setyembre 20.

Ani Habagat Farrales ng University of the Philippines Manila University Student Council, isinagawa ang mobilisasyon bilang pagpapakita ng hindi paglimot ng mga kabataan sa batas militar at pagkundena sa pag-atake sa mga kabataan.

“Hindi man kami nakaabot sa batas militar ni Marcos, ipinalalasap naman sa mahihirap at mga naninindigang mamamayan ngayon ang kamay na bakal ng estado sa pagpapatupad nito ng Martial Law sa Mindanao, state of lawless violence sa iba’t ibang lugar sa bansa, all-out war sa kanayunan kung saan may NPA. Sa NCR nga, ipinatutupad na ang Oplan Kalasag na dahilan ng deployment ng militar sa CAMANAVA, gaya ng Oplan Sauron sa Negros. Kaya hindi malayo sa gunita ng kabataan ngayon ang martial law, lalupa’t ilang ulit na pinakita ng pangulo ang pagiging maka-Marcos niya,” ani Farrales.

Ani Farrales, ang mga represibong patakaran ay kaalinsabay ipinatutupad sa mga anti-mamamayan at anti-mahihirap na patakarang pang-ekonomya na tiyak ang gobyerno na pagmumulan ng diskuntento at paglaban ng mamamayan. Ibinigay niyang halimbawa ang rice tarrification law, mga proyektong Build, Build, Build na magdudulot ng malawakang pagpapalayas sa maralita at pangangamkam ng lupa ng magsasaka at mga katutubo.

Lumahok sa protesta ang mga mag-aaral ng University of the Philippines Manila.

“Gaya ni Marcos na nagdeklara ng Martial law na nagdulot ng maraming paglabag sa karapatang pantao, korapsyon at krisis sa ekonomya ng Pilipinas, ganoon din ang nakikita sa administrasyon ni Rodrigo Duterte sa kasalukuyan. Kaya dala-dala rin niya batayan kagaya ni Marcos para kamuhian at patalsikin ng mamamayan. Sumidhi man ang mga represibong patakaran na ipapatupad ni Duterte, magagaya siya kay Marcos na napabagsak ng malawakang paglaban ng mga kabataan kasama ng mga mamamayan.” ani Mark Fernando, Tagapangulo ng Anakbayan Metro Manila.

Dumaan ang kilos protesta sa Ayala Bridge sa Maynila

Bitbit rin ng mga kabataang sumama sa mobilisasyon ang iba’t ibang isyung kanilang kinakaharap na anila’y kaakibat ng mga represibong patakarang ipinatutupad ng gobyerno sa buong bansa.

“Maraming patakarang isinusulong ngayon ay labag sa karapatan at interes ng sektor ng kabataang estudyante, gaya ng mandatory ROTC, pagpapababa sa minimum age of criminal responsibility, ang pagbubuhay ng anti-subversion law, at panukulang papasuking sa mga unibersidad ang mga pulis at militar. Pinapakita lang nito na buhay ang tiraniya sa bayan, na dati nang nilabanan ng mga kabataang estudyante para maibalik ang kanilang mga demokratikong karapatan,” ani Sharo Banzuela, Tagapagsalita ng National Union of Students of the Philippines.

Mural na nagsaad ng isang kilalang panawagan noong panahon ng Batas Militar – “Makibaka, huwag matakot!”

Tinukoy ni Banzuela ang pagbuwag sa mga organisasyon at pagdeklarang iligal sa mga grupong kritikal sa gobyerno ni Marcos gaya ng Kabataang Makabayan. Naibalik ang mga konseho ng mag-aaral at pahayagan ng mga estudyante matapos ang martial law. Sa Konstitusyon ng bansa matapos mapabagsak si Marcos, kinilala rin ang pagkakaroon ng kalayaang pang-akademiko sa mga unibersidad at kolehiyo.

“Ang paglalaan ng mas malaking budget sa gyera at intelligence kaysa mismong budget ng edukasyon at iba pang serbisyong panlipunan ay senyales ng mapanupil at pabayang gobyerno,” dagdag ni Banzuela.

Dumalo rin sa protesto ang mga aktibista at survivor ng batas militar ni Marcos bilang pakikiisa sa mga kabataang nagsagawa ng kilos-protesta ngayong araw.

Hawak ng Martial Law survivor na si Bonifacio Ilagan ang larawan ng kanyang kapatid na si Rizalina, isang desaparecido sa panahon ng batas militar ni Marcos

Patuloy silang nananawagan ng hustisya para sa mga biktima ng batas militar ni Marcos habang hanggang ngayon ay walang pag-amin at paghingi ng patawad ang pamilya ng yumaong diktador.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here