Naririnig niyo na ba? Hindi ang pangangaroling ng mga personalidad para sa nalalapit na Pasko, kundi ang mistulang pagpapabango ng mga pulitiko para sila’y muling iboto.

Kaya naman sa mga natitirang araw upang magparehistro, nangangamba ang ilan dahil hindi ganap na nagagamit ang karapatang bumoto lalo ngayong pipili na ng bagong pangulo sa loob ng anim na taon.

Ang karapatan nating pumili ng mga susunod na lingkod-bayan ay bahagi na ng demokrasyang tinatamasa natin. Waring makapangyarihan ang simpleng paglapat ng tinta sa puwang na matatagpuan sa isang balota. Kasunod nito ang pangalan ng lider na nais nating maglingkod at magbago sa ating bansa. Ika nga, nasa kamay ng taumbayan ang kapalaran ng mga pulitikong tumatakbo para sa mga posisyon sa pamahalaan.

Gustuhin man, hindi lahat ng mamamayan ay may kakayahang bumoto. Itinakda na kailangang maging 18 taong gulang o pataas sa mismong araw ng halalan ang isang tao upang makapagparehistro. Kaya’t mapapansin na karaniwang mga estudyante at kabataan ang hinihimok na mapabilang sa listahan ng mga bagong botante sa susunod na eleksyon.

Ngunit marami pa rin ang nag-aalinlangang magparehistro at bumoto sa darating na halalan. Upang lubos na maintindihan kung bakit hindi desididong magparehistro ang iba, mahalagang talakayin ang mga balakid na maaari nilang kaharapin sa prosesong ito.

Marahil ang lantad na dahilan ay ang takot na mahawa ng COVID-19. Hanggang ngayo’y hirap pa ring kontrolin ang virus at lalo lang itong nakapipinsala sa kabuhayan at estado ng buhay ng mga tao. Sa lagay ngayon, mas pipiliin ng ibang unahin ang kapakanan ng sarili at mga mahal sa buhay kaysa makipagsapalaran sa isang pampublikong lugar na ang sitwasyon ay ‘di pa tiyak.

Kaugnay nito, pabago-bago ang mga patakarang ipinatutupad ukol sa daloy ng mga tao. Kamakailan lang ay inanunsyo na ang pagluwag ng quarantine restrictions sa Kalakhang Maynila, ngunit dagli rin itong binawi ng pamahalaan. Ang iresponsableng pamamalakad na ito ay nagdudulot ng kalituhan sa kung ano na nga ba ang mga hakbang na maaaring tahakin ng mga tao sa kanilang pamumuhay.

Hindi rin mawawaglit ang kakulangan ng sapat na kaalaman ukol sa pagpaparehistro, lalo na sa mga desentralisadong mga lugar. Maiging mapaglaanan din ng panahon ang paglalahad ng mga makabuluhang impormasyon ukol sa prosesong ito nang maliwanagan ang lahat sa kung ano ang mga kinakailangan, naidudulot, at kalakip na responsibilidad ng pagpapatala bilang botante sa susunod na halalan.

Ngunit hindi lamang ang mga kabataan ang maaaring magkaroon ng agam-agam sa pagpaparehistro. Maraming mas nakatatanda ang nagdadalawang-isip pa rin sa pagboto. Maaaring dulot ito ng kawalang-kamalayan sa kapangyarihan ng boto na baguhin ang kinabukasan ng isang bayan.

Maiuugnay ito sa kanilang kinatatayuan sa lipunan. Ang mga salat sa buhay ay mas pipiliing maglaan ng panahon sa kanilang pang-araw-araw na kabuhayan. Buhat nito, hindi na gaanong mahalaga ang usaping pampulitika maging ang eleksyon maliban na lamang kung may direkta itong epekto sa kanilang pamumuhay.

Hindi naman sila masisisi sapagkat iba-iba ang pinanggagalingan ng bawat sektor sa ating lipunan, gayundin ang kanilang pangangailangan. Karanasan ang siyang humuhubog sa pananaw ng isa tungkol sa pulitika. Kung ang iba ay nag-aalab upang makibaka, mayroon ding sumasabay na lamang sa agos ng buhay sa kawalan ng pag-asa.

Subalit iba-iba man ang prinsipyong ipinaglalaban, hindi naman ito paligsahan sa kung ano ang mas matimbang. Ang boses ng bawat mamamayan ay dapat marinig, mabigyang-pansin, at maramdaman ng mga nakaupo sa pamahalaan.

Dito pumapasok ang mga protesta para sa iba’t ibang isyung panlipunan sa bansa.

Sa darating na taon, ang pinakamakapangyarihang anyo ng protesta na makakayang gawin ng taumbayan ay hindi makikita sa mga kalsada. Ito ay nakalapat sa isang balota na siyang magdidikta sa kinabukasan ng bansa. Kung hahalal ng isang lider na may malasakit sa sariling bayan at may kakayahang maglingkod sa kanyang nasasakupan, ang gobyerno’y magiging sandalan ng masa at hindi sanhi ng dalita.

Magtatapos ang pagpapatala para sa darating na eleksyon sa ika-30 ng Setyembre. Ito’y sa kabila ng mga panawagang palawigin ang deadline para sa mga nais maging botante. Kung maaari sana’y mabigyan pa ng karagdagang panahon ang mga mamamayan upang makapagpatala nang sa gayo’y dumami ang kumakatawan sa bawat pamayanan sa ating lipunan.

Lubos na makapangyarihan ang simpleng pagboto. Ito ang nagsisilbing boses ng mga naghahangad ng pagbabago at ang ilaw na gagabay sa makikinabang nito. Kaya’t hanggang may panahon, sikaping magpatala para sa darating na eleksyon. Piliin ang mga tunay na may malasakit para sa sariling lupain. Palakasin ang boses na hindi paloloko sa manunupil, hindi paniniil sa gahamang bayani, at hindi na muli paaapi!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here