Sa paggunita ng mga Pilipino ang Araw ng Kalayaan kada ika-12 ng Hunyo ay kinikilala rin sa buog mundo ang kaarawan ni Anne Frank, isang diyarista na biktima ng Ikalawang Digmaang Pandaigdig (World War II) sa kamay ng diktator na si Adolf Hitler.

Tila namuhay sila Anne Frank sa makatotohanang bangungot na kung saan anumang oras ay maaari silang mapaslang dahil sa kanilang pagiging Hudyo.

Ang pagkalat ng kanyang diary ay siya ring pagsabog ng kaniyang pangalan hindi lamang sa buong Europe kundi pati na rin sa buong mundo. Saksi ang kanyang mga mambabasa sa bawat naging kahinaan at kalakasan niya maging ng mga taong nakakasalamuha niya habang hinaharap ang kagipitan noong World War II.

Natanggap niya ang isang kwadero bilang regalo noong ika-13 kaarawan niya. May kandado ito sa harapan at balot sa kulay pula at puting tela na checkered ang disenyo. Sa huli, nagpasya siyang gamitin ito bilang diary at pinangalanan niya itong Kitty.

Balot man ng takot at pangamba, naging malaking tulong kay Anne ang pagsusulat sa kaniyang diary. Ito ay nagsilbing niyang kaibigan, partikular na si Kitty, dahil naisusulat niya rito ang mga bagay, emosyon at pangyayaring hindi niya malayang nasasabi sa iba.

Dito ay may diwa siya ng pagiging malaya dahil bagama’t may hadlang sa kaniyang pisikal na kalayaan, sa kaniyang pagsulat ay patuloy ang kaniyang pagharap sa mundo kung saan itinatala niya ang kaniyang buhay na mga palagay at pananaw sa mga taong kasama niya sa Secret Annexe pati na rin sa nangyayaring digmaan.

Matatandaang panahon ng Ikalawang Digmaang Pandaigdig ay tanyag ang diktador na si Hitler dahil sa kaniyang marahas at mapanupil na mga palisiya. Si Hitler ang pasimunong nag-utos ng malawakang pagpatay kasama na roon ang mga Hudyo  sa bansang Alemanya at maging sa mga sakop nitong bansa. Kabilang dito ang pamilya nina Anne.

Sa isang tala sa diary ni Anne ay nagbahagi siya tungkol sa karapatan ng mga kababaihan. Kung paano sila dapat kilalanin at respetuhin. Para sa kanya ay dapat magkaroon ng pantay na pagkilala at pagbibigay respeto sa mga kalalakihan at sa mga kababaihan.

“In the book Soldiers on the Home Front I was greatly struck by the fact that in childbirth alone, women commonly suffer more pain, illness and misery than any war hero ever does. And what’s her reward for enduring all that pain? She gets pushed aside when she’s disfigured by birth, her children soon leave, her beauty is gone. Women, who struggle and suffer pain to ensure the continuation of the human race, make much tougher and more courageous soldiers than all those big-mouthed freedom-fighting heroes put together!”

Dinakip ang pamilya ni Anne at pwersahang idinala sa mga concentration camps kung saan ang mga Hudyo ay pinapahirapan at pinapatay.

“I want to go on living even after my death!” saad ni Anne Frank at hindi naman siya rito nabigo.

Pangarap ni Anne na maging periodista o manunulat. Aral at hamon ng kasaysayan ang batid ng buhay na mga karanasan ni Anne mula sa kaniyang nailathalang diary.

Tunay na hindi bigo si Anne sa layuning magpahayag ng sarili. Ngunit labas pa rito ay mas masaklaw ang inabot na tunguhin ng kaniyang diary. Tulad niya, ang karapatan ng mga Pilipino sa pagpapahayag ay manipestasyon ng paggamit ng demokrasyang ipinundar sa kondisyong nakamit ang kalayaang patuloy pa ring sinisikil at dinudusta.

Marahil hindi magiging tanyag ang kwento ni Anne kung hindi ito nailathala. Pero hindi rin ito mailalathala kung hindi rin niya mismo piniling magsulat. At araw-araw niya itong pinipili sa kabila ng hamon ng panahon.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here