Mapanlinlang at huwad ang turing sa ika-125 deklarasyon ng pambansang kasarinlad bunsod ng nagpapatuloy na paninibasib at agresyon ng Estados Unidos kaalinsabay ngayon ang Tsina.

Kasaysayan ng karahasan ng EU

Ayon sa League of Filipino Students – National Capital Region (LFS – NCR), ang pagpapaigting ng mga di pantay na tratado ng EU maging ang panguupat nito sa Tsina bunsod ng usapin sa West Philippine Sea ay malinaw na pagpapakita ng giyerang agresyon at pangongolonya.

“Pasimuno na ang EU sa daan-taong karahasan at panunupil sa milyon-milyong mamamayang Pilipino na nagsimula pa noong pumutok ang digmaang Pilipino-Amerikano noong 1899,” ani Ysabelle Briones, tagapagsalita ng LFS-NCR.

Sa digmaang ito, higit 1.5 milyon o 20% ng kabuoang populasyon ng Pilipinas noong 1899 na pitong milyong mamamayang Pilipino hanggang 1913 ang brutal na pinaslang ng tropang Amerikano.

“Hindi kailanman napanagot ang EU sa mga inutang nitong dugo, sa halip ay namayagpag pa sa kasalukuyang rehimeng Marcos-Duterte na nagpaigting ng Enhanced Defense Cooperation Agreement (EDCA) at nagtayo ng mga base mula lima hanggang siyam,” singhal ni Briones.

Nilagdaan ang pagsasabatas ng EDCA noong 2014 dagdag sa mga hindi pantay na tratado ng EU at Pilipinas tulad ng Visiting Forces Agreement (VFA) noong 1998, Mutual Defense Treat (MDT) noong 1951 at Mutual Logistics Service Agreement (MLSA).

Samantala, kabilang sa mga tinayuan ng EDCA sites ay ang probinsya ng Pampanga, Nueva Ecija, Cagayan De Oro, Isabela, Cebu, at Palawan.

Ayon pa kay Briones, sa pamamagitan din ng joint military exercises sa pagitan ng EU at Pilpinas ay pinasisidhi ang mga kontra-insurhensiyang pakana ng iba’t ibang administrasyon tulad ng ipinasang Executive No 70 o whole of nation approach noong nakaraang administrasyong Duterte.

Kaakibat ng EO 70 ang militarisasyon sa paglulunsad ng focused military operations (FMO) at retooled community support program (RCSPO) sa mga komunidad sa lungsod at kanayunan, lubos na apektado nito ang sektor ng maralita at magsasaka.

Pinsala sa ekonomya dulot ng panghihimasok ng Tsina

Ayon sa LFS-NCR, ginagamit na hakbang ng EU ang pagtatayo ng base para paigtingin ang tensyon sa Tsina gamit ang paggigiit ng soberanya ng bansa sa West Philippine Sea (WPS).

“Sadyang inilulugmok ng kasalukuyang rehimeng Marcos-Duterte ang sambayanan, na sa isang buong taong termino ni Marcos Jr. ay wala pa ring itinatalagang kalihim ng Department of Agriculture. Sinasamantala niya ito para hawakan ang estado poder at pumasok sa mga kasunduan tulad din ng Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP),” dagdag ni Briones.

Matatandaang niratipika sa Senado ang tratado noong ika-23 ng Pebrero taong kasalukuyan. Sa ilalim nito, obligado nang tanggalin ang taripa sa mga produktong pang-agrikultura. Ibig sabihin, hudyat ito ng pagpasok sa kasunduan para sa malayang kumpetisyon sa pagitan ng mga bansa sa Asya-Pasipiko.

Tinukoy naman ni Briones ang tahasang pagkalugmok ng mga Pilipino partikular ng mga magsasaka at mangingisda dahil sa atrasadong kalagayan ng ekonomya ng Pilipinas.

“Magiging malala pa ang epekto sa sektor ng agrikultura dahil sa kapabayaan at kataksilan ng rehimeng Marcos-Duterte bunsod ng nagpapatuloy na pagbaha ng importasyon at pagkakartel ng naglalakihang kapitalista alang-alang sa amo nitong US at Tsina,” ani Briones.

Binigyang diin pa ni Briones ang pinsalang idinulot ng “malayang kalakalan” sa bansa nang pumasok ito sa World Trade Organization noong 1990.  Aniya, itinulak nito ang paglelegalisa sa pribatisasyon, deregulasyon, at liberalisasyon sa iba’t ibang aspeto sa kalakalan.

Epekto ng agresyon ng US-Tsina sa kabataan

“Sa kabila ng mga ito, sa bahagi ng mga kabataan ay ipinagpatuloy ang pagraratsada ng Mandatory ROTC. Makikitang ito ay isang hakbang para sa paghahanda sa uusbong na giyera kapag hindi titigil ang US sa panghihimasok at probokasyon sa Tsina,” ani Briones.

Aniya, sa pamamagitan ng mandatory ROTC ay mandatory nitong inilalahok ang mga kabataan sa isang giyerang makikinabang lamang ang mga dayuhan.

“Mahaba na ang kasaysayan ng neoliberal na edukasyon sa Pilipinas. Dinala rito ang edukasyong atrasado para pigilan ang mga Pilipino na mag-isip nang kritikal. Mula sa mga kurikulum na nakatuon sa paghuhubog ng mga kabataan para lamang maging alipin ng kapitalista at pagsamantalahan sa murang lakas-paggawa,” pagpapaliwanag pa ni Briones.

Nagbigay naman ng mensage ang LFS – NCR sa administrasyong Marcos-Duterte na gugunitain din ang isang taong panunungkulan nito sa katapusan ng Hunyo.


“Marami nang hindi pantay na kasunduan ang pinaigting sa kanilang rehimen. Pagpapakita mismo ito ng pagpapakatuta natin sa mga imperyalistang bansa, at sa pagpapatuloy nito ay lalong iigting din ang pakikibaka ng masang Pilipino laban sa kanya,” paglalahad ni Briones.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here