“Ang araw na ito ay araw para irehistro ng mga rebolusyunaryong mamamayan ang mga tagumpay na nakamit ng National Democratic Front of the Philippines (NDFP). Isa na riyan ang pagsusulong ng usapang pangkapayapaan sa pagitan ng Government of the Republic of the Philippines [at NDFP],” bungad ng tagapagsalita sa isang lightning rally na idinaos sa Mendiola sa araw ng ika-44 na anibersaryo ng pagkakatatag ng NDFP.

Aabot sa 600 ang nakibahagi sa lightning rally.

Pinagpugayan ng mga rebolusyonaryo ang ika-44 anibersaryo ng NDFP sa pamamagitan ng isang 'lighting rally' sa kahabaan ng Recto, Maynila noong Abril 24, 2017. (Manila Today)
Pinagpugayan ng mga rebolusyonaryo ang ika-44 anibersaryo ng NDFP sa pamamagitan ng isang ‘lighting rally’ sa kahabaan ng Recto, Maynila noong Abril 24, 2017. (Manila Today)

Nasimulan na sa peace talks ang diskusyon sa Comprehensive Agreement on Social and Economic Reforms (CASER), na tinuturing na ubod o puso ng usapang pangkapayaapaan, at sinasabing tumutukoy sa mga ugat ng armadong paglaban ng mamamayang Pilipino sa kanayunan.

Nakiisa sa pagkilos ang Revolutionary Council of Trade Union, isang miyembrong organisasyon ng NDFP, na sumusuporta rin sa peace talks at mahigpit na nagsusulong ng pambansang industriyalisasyon. Sinabi nilang ito ang lilikha ng mga industriya at regular na produktibong trabaho sa bansa.

Nakibahagi sa pagkilos para sa ika-44 anibersaryo ng NDFP ang mga myembro ng Revolutionary Council for Trade Union (RCTU) noong Abril 24, 2017. (Manila Today)
Nakibahagi sa pagkilos para sa ika-44 anibersaryo ng NDFP ang mga myembro ng Revolutionary Council for Trade Union (RCTU) noong Abril 24, 2017. (Manila Today)

“Dahil ang mga manggagawa ay nakararanas ng iba’t ibang pagsasamantala bunga ng mga ganid na kapitalista,” anang tagapagsalita.

Ang Pambansang Katipunan ng Magbubukid, isa ring miyembrong organisasyon ng NDFP, ay nakibahagi rin sa rali. Kinukundena nila ang patuloy na kawalan ng lupa at pangangamkam ng lupa mula sa mga magsasaka.

“Sa pangunguna ng New People’s Army ay isinusulong ang rebolusyong agraryo sa kanayunan. Sa tulong ng NPA, nababawi ang mga lupang sakahan ng mga magsasaka na kinamkam sa kanila ng mga ganid na panginoong maylupa,” pagbabahagi ng tagapagsalita.

xe2b9737
(Manila Today)
xe2b9685
(Manila Today)
xe2b9672
(Manila Today)

“Ang pagsusulong ng usapang pangkapayapaan ay pagsusulong na maibsan ang kahirapang nararanasan ng batayang sektor ng ating lipunan, ng mga magsasaka at manggagawa. Ang pagsusulong sa tunay na reporma sa lupa at pambansang industriyalisasyon ay kailangang-kailangan para malutas ang kahirapang nararanasan ng mamamayan,” konklusyon ng tagapagsalita.

Dumalo rin sa lighting rally ang iba mga mga miyembrong organisasyon ng NDFP, ang Kabataang Makabayan, Malayang Kilusan ng Bagong Kababaihan (Makibaka), Compatriots, Makabayang Samahang Pangkalusugan (MSP) at Katipunan ng Gurong Makabayan (Kaguma).

Ang NDFP, naitatag noong Abril 24, 1973, ay isang rebolusyunaryong pambansang prenteng organisasyon ng mamamayang Pilipinong ipinaglalaban ang pambansang kalayaan at demokratikong karapatan ng mamamayan. Ang NDFP ang itinalaga ng rebolusyunaryong kilusan para kumatawan sa rebolusyunaryong kilusan sa usapang pangkapayapaan sa gobyerno ng Pilipinas.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here