Inanunsyo ng Samahang Manggagawa sa Harbour Centre kamakailan sa kanilang Facebook account na nakipagpulong ang mga manpower agency sa mga manggagawa noong April 12 sa loob ng Harbour Centre. Humarap sa pagpupulong ang may-ari ng agency na si Roberto Ortega.

Sa maraming kahingian ng mga manggagawa, sumang-ayon ang agency na ibigay ang pay slip, pagpapatupad ng regular na iskedyul ng pagpapasahod sa ika-5 at ika-20 araw ng buwan, paghuhulog sa SSS upang agad na makapag-loan ang mga manggagawa, at mas maayos na pag-aasikaso sa naaaksidente at mas mataas na suportang pinansyal sa naaaksidente.

Tinuturing naman ng mga manggagawa na tagumpay ng sama-samang pagkilos ang ilang mga nakamit na kahingian. Mula pa noong isang taon, iba’t ibang porma ng pagsisiwalat sa kalagayan sa paggawa, paglulunsad ng pagkilos at pagsasampa ng reklamo sa Department of Labor and Employment (DOLE) ang puspusang isinagawa ng mga manggagawa.

Patuloy naman silang magbabantay na ang mga ipinangako ng agency ay matupad.

Mga kahingiang tuloy pang igigiit

Regularisasyon ang pangunahing iginigiit ng manggagawa.

Sa Harbour Centre Port Terminal, Inc. (Harbour Centre), na isang private commercial port para sa bulk at break bulk cargo, ang mga istibador, forklift operator at iba pang manggagawa na nasa mismong sentro ng negosyo ng kumpanya ay mga “core job” at nararapat lamang na maging regular na manggagawa. Isinusulong ng mga manggagawa ang pag-aabsorb sa kanila ng Harbour Centre mismo bilang mga regular na manggagawa. Masosolusyunan nito ang iba pang kahingian ng mga manggagawa, gaya ng pagtanggal sa mga kinakaltas ng agency na nagpapadausdos ng kanilang sahod.

Sinabi naman ng agency na hindi nila tatanggalin ang kinakaltas nilang 10% agency fee sa sahod ng manggagawa dahil dito raw nila kinukuha ang pambayad sa puwesto nila sa Harbour Centre. Nang unang inireklamo ng mga manggagawa ang 10% agency fee, paliwanag ng agency na para raw ito sa pagpapabilis ng sahod ng mga manggagawa.

Disaprubado naman sa mga manggagawa itong panibagong pagdadahilan ng agency. Sinasabi nilang kung sila ang sasalo sa pambayad upa ng agency ay para na rin silang kasosyo nito at ang mga kasosyo ay dapat ay magkaroon ng bahagi sa kita ng agency.

Dismayado rin ang mga manggagawa sa plano ng ahensya na bigyan sila ng safety gear ngunit ikakaltas ito sa kanilang mga sahod. Marami nang aksidente ang naranasan at mga kamatayang nasaksihan ang mga manggagawa ng Harbour Centre kaugnay sa kanilang trabahong paglilipat ng mabibigat na kargamento.

Habang patuloy ang sama-samang pagkilos ng mga manggagawa para sa kanilang mga batayang karapatan at pagpapabuti ng kalagayan sa paggawa, nakararanas naman sila ng harassment mula sa agency sa pamamagitan ng pagtatanggal sa kanila o ‘di pagbibigay ng tara sa loob ng ilang araw o linggo.

Masahol na kalagayan ng paggawa

Batay sa inspeksyon sa lugar ng trabaho at sa panayam sa mga manggagawa, natuklasan nila ang underpayment ng sahod, overtime pay at 13th month pay, delayed na sahod, walang payslip, walang break time para kumain, hindi pagre-remit sa SSS, Philhealth at Pag-ibig, hindi pagbibigay ng Personal Protective Equipment, kawalan ng fire safety inspection certificate, kawalan ng safety at health committee, kawalan ng nakapagsanay na safety officer at kawalan ng emergency medicine sa Harbour Centre.

Lahat ng ito, tanda ng masahol na kalagayan ng paggawa sa loob ng Harbour Centre.

Sa matagal na panahon, ‘di nalaman ng mga manggagawa na nasa higit P 1,000 ang arawang sahod nila sa 12 oras ng paggawa dahil sa walang pay slip at mababa na sa P 500 ang naiuuwi nila. Ito ay dahil sa mga kaltas ng agency at sa napipilitan silang ibenta ang sahod nila sa bumbay, na diumano’y nasa loob din ng agency, dahil sa umaabot sa tatlong buwan bago sila bigyan ng sahod.

Noong Oktubre 2016, nagpa-audit ang Harbour Centre sa International Organization for Standardization (ISO) at natanggap na nito ang Occupational Health and Safety Assessment Series 18001:2007 hinggil sa kaligtasan sa paggawaan, bukod pa sa certificates sa quality management at environmental management.

screen-shot-2017-04-26-at-2-05-48-am
Screen grabbed from the Facebook account of Harbour Centre Port Terminal, Inc.
screen-shot-2017-04-26-at-2-11-20-am
From the website of Harbour Centre Port Terminal, Inc.

Pero mula nang nagsimula ang operasyon ng Harbour Centre noong 1995 ay hindi man lang nagbigay ng safety gear sa mga manggagawa. Pinapasan nila sa kanilang mga kamay at simpleng suot na t-shrirt at pantalon sa ilalim ng init ng araw ang mga naglalakihang bakal na ginagamit sa konstruksyon, maramihang mga bato, sako-sakong bigas na inaangkat mula sa Vietnam, atbp.

Nalaman din ng mga manggagawa na hindi nire-remit ng kumpanya ang kinakaltas sa kanila para sa SSS.

Pinagpapaliwanag din ng DOLE ang kumpanya at manpower agency hinggil sa “labor-only contracting” na pinagbabawal sa batas.

Nakatakda ang mandatory conference ng DOLE NCR sa manpower agency na Grasials Port Services and Stevedoring Corp. (Grasials Corp.) at Gerolyn Contracting and Stevedoring Corp. (Gerolyn Corp.), at sa kumpanyang Harbour Centre sa Abril 25. Hindi natuloy ang mandatory conference noong Abril 18 dahil hindi dumating ang kumpanya at ang mga agency.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here