Bilang paggunita sa International Day of Rural Women, nagmartsa mula sa Department of Agrarian Reform (DAR) patungong Department of Agriculture ang mga kababaihan ng kanayunan at mga tagasuporta nila sa pangunguna ng Amihan National Federation of Peasant Women (AMIHAN) upang ipanawagan ang pagkakaroon ng tunay na reporma sa lupa, sapat na ayuda at hustisya para sa mga biktima ng karahasang natatanggap ng mga kababaihang pesante sa kanayunan.

Sumama sa pagkilos ang mga kababaihan mula sa Lupang Ramos sa Cavite, Rodriguez sa Rizal at San Jose Del Monte sa Bulacan.

Anila, ang paggunita sa araw na ito ay pagkilala sa kritikal na gampanin ng kababaihan lalo na sa agrikultura. Hindi pantay ang karapatan at benepisyong tinatamasa nila kung kaya’t sila ay nagiging biktima ng iba’t ibang kahirapan tulad na lamang ng kagutuman.

Tunay na reporma sa lupa

Ayon kay AMIHAN Secretary-General Cathy Estavillo, sa anim na taong nasa kapangyarihan ni Duterte, wala itong naging kongkretong plano para sa mga magsasaka at lalo lamang pinatindi ang kanilang kahirapan sa kanayunan.

“[Sa] halos na anim na taong panunungkulan ng rehimeng Duterte ay binubusabos nito ang malawak na bilang ng mamamayang Pilipino lalung-lalo na ang mga kababaihang magsasaka. Wala itong malinaw na programa para maiangat ang kalagayan ng malawak na bilang ng mga kababaihang magsasaka. Bagkus ay mga anti-mamamayan, anti-kababaihan at anti-magsasaka ang pinapatupad nito na nagresulta ng malawakan at malalim na kagutuman ng mamamayang Pilipino,” ani Estavillo.

Isinusulong ng grupo ang Genuine Agrarian Reform Bill (GARB) na tutugon sa pagpapalakas ng karapatan ng mga kababaihan sa kanayunan at pagkilala sa karapatan sa lupa at pagkilala sa mga katutubo.

Bukod rito, bitbit din nila ang panawagang pagsasabatas ng Rice Industry Development Act (RIDA), na naglalayong wakasan ang krisis sa bigas ng bansa sa pamamagitan ng pagbibigay ng sapat na suporta sa mga magsasaka, pagbibigay ng seguridad sa pagkain, at ang paglayo sa importasyon.

Ayuda, hindi karahasan

“Dapat ay ayuda. Dapat ay 15k na subsidyo ang ibigay. Sa halip ay mga pamamaslang ang natatanggap ng mga magbubukid. Pamamaslang, pang-aaresto, at iba’t iba pang mga harassment ang aming dinadanas,” wika ni Miriam Villanueva, miyembro ng AMIHAN Lupang Ramos kung saan ilang dekada nang may usapin sa agawan sa lupa.

Ayon sa ulat ng Kilusang Magbubukid ng Pilipinas (KMP) noong ika-21 ng Enero sa kasalukuyang taon, tinataya na nasa 22 masaker sa mga magsasaka sa loob ng anim na taong pamumuno ni Duterte. Sa bawat masaker, kasama ang mga kababaihan sa nagiging biktima ng pagpatay at laging bulnerable sa karahasan ang mga kababaihang magsasaka.

Isa pa sa nakikitang nagpapahirap sa mga magsasaka ay ang pribatisasyon ng mga lupa kung saan nawawalan ng lupaing maaaring masaka ang mga magsasaka at napalalayas sa kanilang tinitirhan. Anila, ito ay lalong lumaganap dahil sa hindi napapanagot ang mga panginoong may lupa at tila naging kultura na lamang upang magamit laban sa mga pesante.

“Land for the tiller! ‘Yan ang dapat na mandato niya, hindi land for the landlord!” giit ni Villanueva.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here