I

Ikaw, Ka Magno’y, sa Samar nagmula
mula ka sa uring magsasaka,
lupa sa nayo’y kinamkam
pumaroon ka sa kalunsuran

Sa Tondo ka nanirahan
Sa mga maralita sa Forshoreland

II

Ang hanap mong regular na trabaho’y wala
Nagkargador ka sa Divisoria,
Nagtrabaho sa kung anu-ano pa
Upang makatatlong kahig at isang tuka

Hayskul sa probinsiya’y hindi mo natapos
Mga magulang ay kulang ang lupa’t hikahos

III

Mga kapitbahay ay manggagawa sa pantalan,
Gayundin ng mga magbabawang,
Maralitang manininda’t pedicab drayber
At nagtatrabaho sa maliliit na talyer

Gutom ang pamilya mo sa iregular na trabaho
Kahit pa kayod kabayo

IV

Naghanap ka ng trabaho sa pantalan, ika’y naghintay
Sa labor agency nag-aplay
Bilang manggagawang kontraktwal
Kahit labor-only contracting, sa batas di umano’y bawal

Ang trabaho’y estibador ka sa malaking pantalang bantog
Maraming taong nagtiis, ang katawan mo’y gasgas at bugbog

V

Mahigit libo kayong manggagawa doon
Manu-mano, mabigat ang trabaho niyo sa kabila ng “modernisasyon”
Hindi nakabubuhay ang inyong kita, pamilya’y hilahod
Walang pay slip, nakasulat sa kapirasong papel ang sahod

Paggawa’y lampas sa oras
Nahuhuling petsang tanggap na sahod ay madalas

VI

Bahagi umano ng “special economic zone” ang pantalan
Pabor itong nakuha ng may-ari sa gubyernong nanungkulan
Sa mga katabing empresa’y mura’t siil din ang paggawa
“pleksibilisasyon” din ang bumibiktima

Kakarampot na sahod, anumang kayod niyo ang isagawa
Samantalang may-ari’y nagkakamal ng tubo nagpapasasa

VII

Wala kayong tinatanggap na anumang benepisyo
Magkasakit, maaksidente o mamatay ka man, Ka Magno
Binabalikat ng sari-sariling pamilya
Tulung-tulong kayong manggagawa

Lalo kayong nababaon sa utang
Kayong busabos ang kalagayan

VIII
Dahil “espesyal” bawal ang unyon at welga
Sari-saring dahilan at iskema, pagtanggal sa inyong manggagawa
Pahintulutan man, butas ng karayom ang magtatag ng unyon
Kontra-manggagawang batas sanlaksa ang regulasyon

“Hindi kami employer”, ang sabi sa inyo ay kumpanya
Ika’y amoy niyo ang labor agency”, na pag-aari rin nila

IX

Kayong manggagawa sa pantalan,
Mga impresores sa imprentahan,
Sampu ng iba pang dalitang lumilikha ng yaman
Ginagahis ng lokal na naghahari’t monopolyong dayuhan

Araw-araw kayong nakikibaka para mabuhay
Samantalang nagpapasasa ang mga uring kaaway

X

Ngayong natuto kayong lumaban sa mga neoliberal na patakaran
Nagbubuo ng matibay na kaisahan at mga samahan
Saklaw buong empresa, itong buong uring dalita
Regular at kontraktwal na manggagawa

Samahan o unyon ma’y di kilalanin
Kasama nang komunidad, tiyak niyong welga’y dapat kayanin

XI

Papalaking demonstrasyon sa lansangan, pagtungo sa kanayunan
Nakikialam kayo, binabago ang lipunan
Gulugod kayo ng pakikibaka sa kalunsuran
Namumunong pwersa ng rebolusyonaryong kilusan

Aabutin ang rurok ng kilusan ninyo
Dekada otsenta, kritikal na lakas-masa ninyo ang panandang bato

XII

Kayong kabisig sa pakikibaka ng uring magsasaka
Sa lipunan bumubuo kayo ng mayorya
Kasama ang peti-burgesya, namumuno kayo sa sambayanan
Hanggang sa wakas, lalagutin ang tanikala ng uri’t bayan!

Ang tulang ito ay gawa ng bilanggong pulitikal na si Ferdinand Castillo habang nakapiit. Si Ferdinand Castillo, Campaign Officer ng Bagong Alyansang Makabayan Metro Manila, ay iligal na inaresto sa lungsod ng Caloocan noong Pebrero 12, 2017 ng pinagsamang pwersa ng CIDG at ISAFP.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here