“Ang katotohanan ay hindi maaaring takpan ng anumang kasinungalingan.”

Iyan ay hugot ng mga mulat sa katotohanan.

“Ang mga pagkakamali ay naiwawasto at ang mga pagkakasala ay may kaparusahan.”

Hugot ng mga naghahanap ng hustisya.

“Hindi ka makakarating sa paroroonan kung hindi ka lilingon sa pinanggalingan.”

Hugot ng mga taong alam ang kanilang uring pinagmulan.

“Magkakaroon ng kabuluhan ang naging karanasan sa isang ka-trabaho kung naitala nito ang rekord ng kanyang mga naging gawain at mga nagawa sa usapin ng pagmumulat, pag-oorganisa at gawaing pinansyal.”

Hugot ng nagbabasa nito.

“Obligasyon ng namumuno at mga pinamumunuan nito ang mag-ulat tungkol sa kanilang mga naging pagkilos habang ginagagampanan ang kanilang mga tungkulin sa bayan.”

Hugot ng mga taga-media.

“Mahalagang paghalawan ng mga positibo at negatibong aral ang naging karanasan ng isang kasamang nakapaloob sa organisasyon. Magsisilbi itong gabay ng mga susunod na kikilos at magpapatuloy sa kanyang mga adhikain. Kung walang ganito, hindi malalaman ng mga miyembro ng organisasyon kung ano ang kanilang naging mga kahinaan at kalakasan.”

Hugot ng mga naghahanap ng pagtatasa.

“Bilang bahagi ng isang tiyak na uri, mahalagang balikan ang mga nangyari sa nakaraan upang matiyak kung siya nga ay patungo sa matuwid na landas na kanyang pinapangarap na marating.”

Hugot ng mga pasaherong nakapokus sa kilos at galaw ng mga nagmamaneho.

“Mahirap kumilos ng walang malinaw na programang tumitiyak sa tinatahak mong landas o patutunguhan. Para ka kasing pumasok sa isang kamalig na ubod ng dilim na maaari kang maumpog at madapa.”

Hugot ng mga taong naghahanap ng liwanag.

“Kapag inalam mo ang bilang ng populasyon sa kinalalagyan mong lugar ay mahalagang alamin at bilangin mo rin kung ilan kayo?”

Hugot ng mga nananaliksik.

“Kapag hindi tayo sumusulong sa gawaing pang-organisasyon, alyansa at pinansya, isa itong napakabigat na problema, pero siguradong may katapat namang solusyon.”

Hugot ng mga naghahanap ng mahuhugot.

“Para malaman mo kung bakit may nangyayaring kaguluhan sa isang bayan ay kailangang alamin mo rin kung sino ang lumilikha ng kaguluhang ito.”

Hugot ng mga palatanong pero ayaw matanong,

“Ang ideolohiya, pulitika at organisasyong taglay ng isang tao ay masasalamin sa kanyang pananaw, paniniwala at paninindigan.”

Hugot ng mga taong naguguluhan sa nagaganap na tunggalian ng mga uri sa buong mundo.

“Ang linyang pampulitikang ginagamit ng Amerika sa mga bansang nais nilang paghaharian ay demokrasya at ituturing nilang kaaway ang mga sumasalungat dito.”

Hugot ng mga nakatira sa palasyo.

“Sa demokrasyang pinaiiral ng gobyerno, ang mga batas at patakarang kanilang ginagawa ay naglilingkod sa interes at kapakanan ng mga gumagawa ng batas.”

Hugot ng mga pulitikong makabayan.

“Kung ang lahat ng mulat ay nagmumulat. Kung ang lahat ng organisado ay nag-oorganisa at kung ang lahat ng kumikilos ay nagpapakilos. Tiyak na mag-uunahan sa pagtakas papuntang ibang bansa ang mga kawatan sa ating bayan.”

Hugot ng mga nagsusulong ng tunay na pagbabago.

“Ang mga hugot na nabasa mo ngayon ay pwede ring gamitin sa mga diskusyon o talakayang masa ng mga aktibista.”

Hugot ng mga wala ng mahugot.

Si Kadyo Villalon ay isang manggagawang pangkultura na naging tagapagtatag ng Kapisanan ng Mandudula ng Marikina at dating political detainee sa panahon ng Batas Militar ni Ferdinand Marcos, Sr. Basahin ang isa pang akda ni Kadyo, ang Bukol sa singit: hinggil sa sining at kultura.

InterServer Web Hosting and VPS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here