Walang puntod

Walang puntod na pagtutulusan
ng kandila ang inang
hindi namatayan
ngunit nawalan
ng minamahal.
Panalanging utal
ang inuusal.
Gumagaralgal,
nangangatal
ang bibig na binusal
ng mga kriminal.

 

Walang lapidang magpapakilala
sa mga ama at ina,
anak at asawa,
kapatid at kasamang
pinagbintangan,
pinaratangan,
bininyagan ng pangalang
nagsasakdal:
terorista,
komunista;
kalaban
ng pamahalaan.

 

Kaya’t marapat lamang
iwala nang sapilitan:
walang bakas na iiiwan,
walang bangkay na paglalamayan.

 

Kaya’t nararapat lamang
na pakaingatan
ang apoy sa kandilang
tumatanglaw sa pagkakakilanlan
ng mga anak at magulang,
mga asawa at kaibigan,
kapatid at kasamang
pinakaaasam-asam.

 

Pagka’t pagkatapos sambitin
ang huling panalangin,
ay panatang tutupdin:
uusigin,
sisingilin,
papapanagutin
ang mga salarin.

InterServer Web Hosting and VPS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here