Sa araw na ikaanim at panghuling State of the Nation Address (SONA) ni Pangulong Rodrigo Duterte noong Lunes, Hulyo 26, libu-libong mamamayan ang nagtipon sa loob ng Unibersidad ng Pilipinas (UP) Diliman upang ipanawagan at kundenahin ang iba’t ibang isyu at pahirap sa diktadurang ipinataw ng rehimeng Duterte.

Kasabay ng pagdaraos ang pagbuhos ng samu’t saring panawagan ng iba’t ibang sektor ng lipunan.  Nariyan ang mga manggagawa, katutubo, mag-aaral, at magsasaka.

Isa sa mga dumalo sa protesta si Antonio Flores, Pangulo ng Unyon ng Manggagawa sa Agrikultura. Aniya, ang mga magsasaka at manggagawa sa agrikultura ay patuloy na nakararanas ng gutom, kawalan ng lupa, pamamaslang, red-tagging, at pagkulong dahil sa gawa-gawang kaso. 

Ibinahagi ni Flores ang kasalukuyang kinahaharap ng kanilang sektor at isa nga rito ang “Rice Liberalization Law” na kung saan patuloy ang importasyon ng mga produkto sa argrikultura na mababa o halos wala nang buwis, kaya’t binabaha nito ang merkado at nauungusan ang mga lokal na produkto. Lalong ibinababa nito ang presyo na binibili sa mga magsasaka ang kanilang mga produktong agrikultural.

“Unang una lugmok kami sa kahirapan dahil ang pangako ni Duterte ay napako tulad sa sinasabi niya na 600,000 ektaryang lupain na ibibigay niya. Subalit patuloy ang land use conversion,” pagbabahagi niya.

Hindi lingid sa ating kaalaman na ang magsasaka ang tinaguriang gulugod ng ating ekonomiya. Ngunit magpasahanggang ngayon bitbit pa rin nila ang panawagan at karapatan na ninanais nila para sa reporma sa lupa.

Aniya, mahabang panahon na nila nais matugunan ang pangangailangan para maisakatuparan ang tunay na reporma sa lupa. Subalit, mas malaganap ang kumbersyon sa mga lupaing agrikultural na kung saan hindi naman mga magsasaka ang nakikinabang.

Dagdag pa niya, isa rin sila sa maraming biktima ng mga katrayduran at pahirap na mga polisiya ng administrasyon kaya’t nararapat lamang na wakasan ang rehimeng Duterte.

Pagpapakita lamang ito ng patuloy na pangangamkam sa likas na yaman at pati na rin ang kabuhayan ng sambayanang Pilipino. Kaya naman mariin niyang panawagan na wakasan na ang administrasing Duterte.

Ang kahirapan na dinaranas ng mga magsasaka ang siyang nag-uudyok upang patuloy nila na ipanawagan ang pakikibaka at pakikipaglalaban upang makamit ang katarungang ipinagkait sa kanila sa mahabang panahon. Kung kaya’t sa mga nakaraang SONA at magpahanggang sa SONA ngayong taon ay nakilahok ang lider-magsasakang si Antonio Flores.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here