Setyembre 1, ating ginugunita ang kadakilaan ng ating mahal na Obispo Maximo Gregorio Labayan Aglipay. Siya ay mula sa uring magsasaka, naging kabataang-estudyante, naging pari, rebolusyonaryong-katipunero, bikaryo heneral–militar ng unang Republika ng Pilipinas noong 1898, kumander-heneral ng armadong pwersa ng Ilocos noong digmaang Amerikano-Filipino noong 1899-1901, unang Obispo Maximo (OM) ng Iglesia Filipina Independiente (IFI) hanggang sa kanyang pagpanaw noong 1940.

Kaibigan ng mga manggagawa, mga magsasaka, mga katutubo at makabayang Pilipino, patriyotiko, alagad ng pakikibaka para sa agaran, buo at ganap na kalayaan ng bayan. Naninindigan sa isang pampulitikang makabayan at makamasa noong tumakbo bilang isang kandidato para pagka-presidente ng pamahalaang komonwelt ng Pilipinas, nagpalaganap na katuruan tungkol sa Diyos na mapagpalaya, mapagmahal at mapagkalinga sa mga nangangailangan, naghahangad ng paglaya ng mga kababaihan, mapagmahal na ama at isang butihing asawa.

Hindi natin kalilimutan na si OM Aglipay ay halimbawa ng isang lider na Pilipino na tumalikod sa paghahangad ng kayamanan o yumaman para sa sarili. Pumanaw siya na walang iniwang ari-arian kahit na mga personal niyang gamit sa pagiging pari o pagka-obispo. Siya ay isang huwarang lider ng lipunan at simbahan.

Hindi natin kalilimutan na dahil sa kanyang pagmamahal sa bayang Pilipinas, siya ay nagpalaganap ng nobenaryo ng Birhen Balintawak bilang isang gabay na ideya at panalangin para sa mga Pilipino, hindi lamang mga kasapi ng IFI, upang ipagpatuloy at isulong ang pakikibaka para sa pambasang kalayaan noong kanyang kapanahunan.

Hindi natin kalilimutan na si OM Aglipay ay kumilos at lumahok sa pakikiisa at ugnayang internsyunal, dinala niya sa Estados Unidos ang laban o kampanya para sa agaran, buo at ganap ng pambansang kalayaan ng Pilipinas noong 1931.

Hindi natin kalilimutan na hanggang sa kanyang kamatayan, siya ay nananatiling tapat at mapagmahal na asawa na naging halimbawa sa pagiging pari na may kabiyak sa buhay na pinakasalan.

Sa araw na ito, huwag kalilimutan, noong panahon ng Martial Law ay mayroong mga Obispo ng IFI na nag-umpisa sa paggunita ng buhay at mga kadakilaang ginawa ni OM Aglipay sa pamamagitan ng AGADAC o Apo Gregorio Aglipay Death Anniversary Celebration na nagpasimuno sa pagpukaw ng kaiisipan at damdamin ng mga IFI sa pagmamahal sa Diyos at bayan. Ang AGADAC ay binhi ng Ilocano Bishops Institute o IBI na nangunguna sa hanay ng mga Obispo ng IFI sa pag-aaral ng kalagayan sa lipunang Pilipino, lalo na noong panahon ng Martial Law.

Sa ngayon, ang ating kalagayan ay nasa ilalim pa rin na kalupitan, walang katarungan at kapayapaan. Sa gitna ng pandemya dala ng COVID-19, marami pang banta sa ating buhay katulad ng paninira, pagsasamantala at pang-aapi. Kailangan na maninidigan tayo para sa katotohanan, katuwiran, katarungan at makabuluhang kapayapaan. Kailangan na maging matapang tayo sa pagsaksi sa pag-ibig ni Kristo sa mamamayang Pilipino kahit pa sa gitna ng pandemya at pag-uusig.

Ang mga hamon sa ating panahon ay naging hamon na sa kapanahunan ni OM Aglipay at hindi siya natitinag at sumuko o nagpakita man lang ng takot at kawalan ng pananampalataya at pag-asa. Ang kanyang pag-ibig sa Diyos at bayan ay iyon pa rin ang ating pag-ibig sa Diyos at bayan ngayon bilang mga pinagkakatiwalaan ni Apo Aglipay sa misyon at minitriya ng IFI, na ito rin ang misyon at ministriya ni Jesu-Kristo sa konteksto ng Pilipinas.

Sa araw na ito, dapat mahamon tayo sa kabayanihan ni Apo Aglipay, tunay na lider, walang bahid na kurapsyon ang buhay, hindi natatakot sa paninira, red-tagging, pag-uusig at pagpatay.

Pagsikapan natin ang pagkamit ng pinakamataas na antas ng pagkakaisa. Isabuhay ang pamana ni Apo Aglipay, Don Belong, mga bayani at mga martir na mga Pilipinong nakikibaka para sa pambansang kalayaan. Patuloy na magmumulat, mag-oorganisa, magpapakilos at lumahok sa pakikibaka sa sambayanang Pilipino para sa pambansang kalayaan, katarungan, kapayapaan at buhay na kasiya-siya batay sa ating sariling kakayahan at kapasidad.

Makibaka tayong may pananampalataya at pag-asa sa biyaya ng Diyos at lakas ng sambayanang Pilipino.

Mabuhay si Obispo Maximo Gregorio Labayan Aglipay!

Mabuhay ang Iglesia Filipina Independiente!

Mabuhay ang sambayanang Pilipino!

InterServer Web Hosting and VPS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here