Oh dinggin mo nawa
Ang laman ng mga trompa
Ang dasal ng Papa
Maging ng kaniyang mga Kura,
Madre, Jakuno, at Jakunesa

Oh tanawin mo nawa
Ang kalagayang kay aba
Nilang walang-wala
Ni mumo ng biyaya
Sa butas-kupasing bulsa

Oh dinggin din nawa
Itong aming apela
Sa bansang Alemanya
Na ilabas na sana
Ang iyong relikya

Siyanawa

At siyanawa
Itong iparada sa mga abenida
At nang itong pandemya
Ay magapi nawa

Na siyanawa
Ay mapawi na
Itong sakit na buhat pa sa Tsina
Na ngayo’y walang-awa
Kung umaani ng buhay sa Italya,
Espanya, Bulgaria, at Amerika

Oh Santa Corona
Na pinatay sa dalawang puno ng palma
Sa nasasakupang lupa
Ni Marcus Aurelius ng Roma-Syria
Dinggin mo nawa
Ang pagsamo ng mga kawawa
Ang pagsamo ng mga kaluluwa

Siyanawa

Siyanawa

Pahabol mahal na Santa Corona
Nawa’y ang mga lingkod-bayang alibugha
Na walang ibang minahal kundi pera,
Kapangyarihan, at pagsasamantala,
Nawa’y magtapos na
Ang paghahari nila

Siyanawa

Siyanawa

Siyanawa

InterServer Web Hosting and VPS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here