Bago ko sinimulang pagtaguan si Ma’am Jo o Prof. Josefina Santos ng Broadcast Communication Department ng UP College of Mass Communication, una ko siyang naging guro sa BC 104 Introduction to Television and Related Media.

Dito, kasama ang mga batchmates na nangangapa pa lamang sa mga teknikalidad ng produksyon lalo na iyong live, natutunan namin ang kahalagahan ng paggalaw bilang isang grupo–pagtutulungan at pagiging responsable sa anumang papel na gagampanan.

Fast forward–si Ma’am Jo rin ang naging guro ko sa internship at naging thesis adviser ko (kung saan pana-panahon ay nagtago ako tulad ng ilang mga mag-aaral na may utang na draft sa kanilang adviser).

Hindi naging madali ang naging landas ko sa pagbuo ng thesis pero ito ay isang naging makabuluhang paglalakbay para sa amin. Sa mga panahong puno ng pangamba, nakadadagdag ng tapang ang malamang mayroon isang guro na patuloy na nagtitiwala at walang sawang gumagabay tulad niya.

Labas sa klase, nakasama ko rin si Ma’am Jo sa ilang mga proyektong pang-adbokasiya kung saan ako ay gumampan bilang isa sa mga scriptwriter at siya bilang direktor. Palagi’t palagi, kanyang ipinapaalala ang kahalagahan ng media sa pagmumulat ng mas malawak na masang Pilipino. Higit sa pagiging trabaho, natutunan ko sa kanya na patuloy na pahalagahan ang gawain bilang paglilingkod.

Ito ang palagi niya ring ibinubungad sa kanyang pagiging bahagi ng NSTP program sa kolehiyo at sa unibersidad kung saan daan-daan ang kanyang naging mga estudyante. Ilan sa mga isinusulong niya sa NSTP ay ang kampanya para sa media literacy at citizen journalism, gayundin ang disaster risk reduction and management sa mga komunidad sa UP.

Tulad ko, maraming mga mag-aaral ang bumabalik-balik sa opisina ni Ma’am Jo. Wala man sa silabus, marami siyang naibahagi sa akin at sa iba pang mag-aaral na mahahalagang aral sa buhay.

Iyong klasik linya na sinasabing ang mga guro ay ang pangalawang magulang, ganun si Ma’am. Bukas siyang makinig at umunawa sa pinagdadaanan ng kanyang mga mag-aaral. Palagi rin ay handa siyang gumabay sa kanyang mga advisees na hindi sumusuko.

Isa sa mga natutunan ko sa kanya, na sa palagay ko ay mahalagang matutunan din ng lahat ng gusto ring maging guro, na ang pagtuturo ay hindi lamang pagbabahagi ng mga aralin sa silabus, ito ay pagbabahagi ng sarili.

InterServer Web Hosting and VPS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here