Sa ika-37 taong anibersaryo ng EDSA People Power, tangan ng kasalukuyang henerasyon ng mga progresibo ang hamon ng kasaysayan laban sa malawakang disimpormasyon, tiraniya, at inhustisya.

Ngayong ginugunita ang makasaysayan at simbolikong protesta sa panibagong administrasyong Marcos, singhal ng laksa-laksang mamamayan na hindi hihina ang kilusang talsik at lalo lamang itong iigting at sisikad pa sa panahong hinog ang krisis. Anila, hamon sa kabuoan ang puspusang pagkokonsolida ng lakas para sa papalawak na sasaklawin ng pagmumulat, pag-oorganisa, at pagpapakilos.

Sa huli, batid ng iba’t ibang progresibong sektor na makatarungan ang kanilang lehitimong panawagan, makatarungan ang magrebolusyon.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here