Manila North Harbour, DOLE, walang pangil sa desisyon ng Korte Suprema — UMHC

“Tulog ang Manila Harbor pagdating sa safety o kaligtasan ng mga manggagawa nila,” singhal ng mga manggagawa. Galit at dismayadong nagtungo ang mga manggagawa ng Harbour Centre Port Terminal Inc. sa pangunguna ng Unyon ng mga Manggagawa ng Harbour Centre (UMHC) sa Department of Labor and Employment National Capital Region upang kundihahin at igiit ang … Continue reading Manila North Harbour, DOLE, walang pangil sa desisyon ng Korte Suprema — UMHC