ML testimony: Dr. Nymia Simbulan

Ako ay natutuwa na maanyayahan sa pagtitipon ngayong hapon bilang bahagi ng paggunita sa ika-50th anibersayo ng deklarasyon ng batas militar sa September 21, 2022. Naalala ko na sometimes August din yung kinukwento ko din sa inyong kasamahan. Sometime August din, way back 1973 when I was on my 2nd year of College here in … Continue reading ML testimony: Dr. Nymia Simbulan