13 pook sa loob ng UP, maaapektuhan ng demolisyon

Limang taon matapos maaprubahan ang University of the Philippines Master Development Plan (UP MDP), magsasagawa na ang UP ng mga demolisyon sa komunidad, partikular na ang C.P. Garcia, ‘Village C’, at Pook Arboretum ngayong 2017, ayon kay Mameng Collado ng Alyansa ng mga Samahan sa UP. Kasunod nito ang mga demolisyon sa Hydraulics, Old Capitol … Continue reading 13 pook sa loob ng UP, maaapektuhan ng demolisyon